Fra Lippo Lippi

fra lippo lippi fra lippo lippi 2 fra lippo lippi 3 fra lippo lippi 4
fra lippo lippi 5 fra lippo lippi 6 fra lippo lippi 7 fra lippo lippi 8
fra lippo lippi 9  Per Øystein og Rune fra lippo lippi 10 fra lippo lippi 11 fra lippo lippi 12
fra lippo lippi 13 fra lippo lippi 14 fra lippo lippi 15 fra lippo lippi 16
fra lippo lippi 17 fra lippo lippi 18 fra lippo lippi 19 fra lippo lippi 20
fra lippo lippi 21 fra lippo lippi 22 fra lippo lippi 23 fra lippo lippi 24
fra lippo lippi 25 fra lippo lippi 26 fra lippo lippi 27 fra lippo lippi 28
fra lippo lippi 29 fra lippo lippi 30 fra lippo lippi 31 fra lippo lippi 32
fra lippo lippi 33 fra lippo lippi 34 fra lippo lippi 35  I studio i Los Angeles i 1987, sammen med bla. Walter Becker fra lippo lippi 36
fra lippo lippi 37 fra lippo lippi 38 fra lippo lippi 39 fra lippo lippi 40
fra lippo lippi 41 fra lippo lippi 42