Langsomt Mot Nord   (1985)
  
1. Demring
2. Nissedans
3. Gjeterlåt fra Hallingdal
4. Tusselåt
5. LMN
6. Rannveig's voggevise
7. Juleskreia
8. Min sol, min lyst, min glede
9. Hymne
10. Ola drar til Myklagard
11. Frøya's Bryllup
12. Gollum
13. Sørgemarsj
14. Jeg ser deg søte Lam
15. Hillajah
 

Gitt ut på LP på Famous Records i nov. 1985

       
   
  Westrveg   (1988)
 
1. Westrveg
2. Gufsi fraa Fjellom
3. Tirilith
4. Gjetalåter fra Valdres og Gudbrandsdal
5. Euryanthe
6. Sibilja
7. Seljespretten
8. Fäbodpsalm
9. Naglet til et kors paa jorden
10. Fäerie
11. Heksesabbat
12. Gjallarhorne
 

Gitt ut på CD og LP på CBS Records i september 1988

   

Langsomt Mot Nord   (1989)
  
1. Demring
2. Nissedans
3. Gjeterlåt fra Hallingdal
4. Tusselåt
5. LMN
6. Rannveig's voggevise
7. Juleskreia
8. Min sol, min lyst, min glede
9. Hymne
10. Ola drar til Myklagard
11. Frøya's Bryllup
12. Gollum
13. Sørgemarsj
14. Jeg ser deg søte Lam
15. Hillajah
 

Gitt ut på CD på Sonet i 1989.

       
   
  Hildring   (1991)
   
1. Vårvons Pris
2. Brynhild
3. Eira
4. Gry
5. Pillarguri
6. Hildring
7. Sval vidde
8. Varsling
9. Dovrehall
10. Rimfrost
11. Troll
12. Fanteladden
13. Brudemarsj frå Vågå
 

Gitt ut på CD på Origo Sound i 1991

  Gufsi fraa fjellom  (1988)
   
1. Gufsi fraa fjellom
2. Westrveg
 

Gitt ut som promo-singel på CBS Records i 1988. 

  Langsomt Mot Nord 1985-1991  (2017)
   
1. LMN
2. Westrveg
3. Hildring
4. Far
 

Gitt ut som CD-boks på C+C Records

  LMN  (2017)
   
1. Demring
2. Nissedans
3. Gjetarlåt fra Hallingdal
4. Tusselåt
5. LMN
6. Rannveigs voggevise
7. Juleskreia
8. Min sol, min lyst, min glede
9. Hymne
10. Ola drar til Myklagard
11. Frøyas bryllup
12. Gollum
13. Sørgemarsj
14. Jeg ser deg, søte lam
15. Hillajah
 

Gitt ut som endel av CD-boksen "LMN", på C+C Records

  Westrveg  (2017)
1. Westrveg
2. Gufs ifrå fjellom
3. Tirilith
4. Gjetarlåter fra Valdres og Gudbrandsdalen
5. Euryanthe
6. Sibilja
7. Seljespretten (Kivlemøyane)
8. Fäbospsalm
9. Naglet til et Kors paa Jorden
10. Faërie
11. Nordafjølls
12. Gjallarhorne
 

Gitt ut som endel av CD-boksen "LMN", på C+C Records

  Hildring  (2017)
1. Vårvons Pris 
2. Brynhild 
3. Eira 
4. Gry 
5. Pillarguri 
6. Hildring 
7. Sval Vidde 
8. Varsling 
9. Dovrehall
10. Rimfrost 
11. Troll 
12. Brudemarsj fra Vågå
 

Gitt ut som endel av CD-boksen "LMN", på C+C Records

  Far  (2017)
1. Fanfare
2. Fred
3. Nissedans
4. Juleskreia
5. Min sol, min lyst, min glede
6. Langebergslåten
7. Tusselåt
8. Sylkjegul'n
9. Gjetarlåt fra Hallingdal
10. Tårefjell og Klokksfjell  
11. Fugleslått
12. Tjednbal'n
13. Gravsalmen åt Joma
14. Springdans fra Bergenskanten
15. Springar
 16. Rekvehallingen
17. Naglet til et Kors paa Jorden
18. Den tyngste Sorg og Møda
19. Jeg ser Dig, søte Lam
 

Gitt ut som endel av CD-boksen "LMN", på C+C Records